Tarsoly Egyesület

2019

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület az Aranyember-díj Bizottság javaslatára

Aranyember-díjat adományozott

Ecsedi Mária képzőművésznek, Dr. Kerkuska László főorvosnak és a Smart Grant Alapítványnak.

 

Az Aranyember-díjjal egyesületünk elismeri,

amit Ecsedi Mária tett és tesz Székesfehérvár város arculatért, vonzóvá varázsolásáért, és megköszönni kiemelkedő művészeti és művészeti közéleti tevékenységét,

amit dr. Kerkuska László tett és tesz Székesfehérvárért és Fejér megyéért, az itt élő emberek gyógyításáért, az egészségügyi ellátás fejlesztésért, közéleti tevékenységéért,

amit a Smart Grant Alapítvány tett és tesz azért, hogy megváltoztassa az emberek szemléletét, és felkutassa azokat, akik szívesen adakoznak, annak érdekében, hogy tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, játékokkal, könyvekkel, bútorokkal, háztartási eszközökkel segítsenek a szociális helyzetük miatt nélkülöző székesfehérvári polgártársainknak.

Az Aranyember-díj átadására 2019. március 25-én került sor a Székesfehérvár Fő u. 3. sz. alatti Európa klubban az Európai Uniót létrehozó Római Szerződés aláírásának 62-ik évfordulója alkalmából. 

Laudációk:

Ecsedi Mária festő szakon végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ám a kísérletező kedve, a legkülönfélébb anyagok iránti vonzódása az iparművészet felé terelte. A főiskolai évek után, 1966-ban került Székesfehérvárra. Pályája kezdetén a festés mellett főleg grafikusként dolgozott, fa- és linóleummetszeteket csinált, meghívókat, plakátokat tervezett, a múzeum számára rajzokat készített a régészeti leletekről. 1995-ben Rácváros című fametszet sorozatával elnyerte a Székesfehérváron rendezett Országos Kisgrafikai Pályázat első díját.

Az első nagyszabású munkáját 1983-ban készítette: az Ikarosz mondáját ábrázoló 12 négyzetméteres sgraffito technikájú falképe a fehérvári Ikarusz gyár Igazgatósági épületének előcsarnokát díszíti. A mesteremberek felvitték a falra az ötféle színű, félcentis nemesvakolatot, a rétegeket pedig Ecsedi Mária terve alapján kellett visszakaparni. (A fehérvári gyár bezárt, a különleges, színes sgraffito azóta sajnos, nem látható.) A székesfehérvári Alumíniumipari Múzeumban viszont őrzik azt a faintarziát, amit Czetner Gyula készített el Ecsedi Mária tervei alapján a kincsesbányai bánya számára: a nagyméretű kompozíción a bánya meg a föld alatti kőzetrétegek absztrakt ábrázolása szerepel. Ecsedi Máriáról hamar kiderült, hogy nagyszerűen tud mesteremberekkel együttműködve míves, egyedi tárgyakat létrehozni. Olyannyira, hogy az ő munkái határozzák meg Székesfehérvár arculatát, hiszen tele van a belváros az általa tervezett szebbnél szebb cégérekkel: mindegyik más és más, hűen tükrözi a boltocska funkcióját, ráfelel az épület, a környezet jellegzetességeire. A legelső, a Bástya söröző számára készült: Ecsedi viaszból mintázta meg a figurákat, a gazdaasszonyt, tálcával és kakassal, és a köpenyes férfiút, sörös kriglivel a kezében, a lektorátusi engedély után pedig Kovács Károly kovácsmester vörösrézből formálta meg a körplasztikát. Ezután jött a többi cégér, hiszen az üzletek sorra szerettek volna hasonló jellegzetes figurákat a járókelők becsalogatására. Ekkor már Diós Tibor kováccsal dolgozott Ecsedi Mária. Mi, fehérvári polgárok nem tudjuk eldönteni, melyiket kedveljük jobban: a játékboltnál látható mesés léghajó-madarat, a huszárral és a hölggyel, a török basát a lámpaboltnál, a klasszikus cipellőt a Tip-topnál, vagy az elegáns dámát és párját, a piperkőc urat a ruházati boltnál.

És még nem beszéltünk a Kossuth utcai harangjátékról, ami igazi turistacsalogató látványosság. A figurák -- stílszerűen a nagymúltú városhoz -- olyan történelmi alakokat idéznek, akikhez legendák kapcsolódnak: a munkákat régi ábrázolások inspirálták. Mivel Fehérvár iskolaváros is, az órajáték figuráit a ballagás közeledtével évről évre lecserélik, hogy olyankor egy-egy oktatással kapcsolatos figura félplasztikája jelenjen meg. A nyári fesztiválok idején pedig – amikor művész-zászlók díszítik a fehérvári Fő utcát -- az ő szebbnél szebb, zászlói is ott lobognak: ezeket a gyönyörű, míves, szellemes munkákat ráadásul maga is varrja.

Az Aranyember-díjjal az egyesület szeretné elismerni mindazt, amit Ecsedi Mária tett a városi arculatért, vonzóvá varázsolásáért, és megköszönni kiemelkedő művészeti és művészeti közéleti tevékenységét.

 

Dr. Kerkuska László Pázmándon született, a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban érettségizett. Már gyerekként orvosnak készült, és valóra is váltotta az álmát azzal, hogy az orvosi egyetemen tanult tovább. A felsőfokú tanulmányok után, 1971-ben visszatért Székesfehérvárra, a Szent György Kórház sebészeti osztályára. Három sebészeti ágból diplomázott. 1979-ben alakult meg a Gyermeksebészeti Társaság, amelynek alapító tagja. A Heim Pál Gyermekkórházban tanult 1983-tól három évig, majd szakvizsgázott gyermeksebészetből, de a ranglétrát a Szent György kórházban járta végig. Nagyon nagy eredménynek tartja, hogy sikerült a székesfehérvári kórházon belül a gyermeksebészeti részleget külön választani 1986-ban, ő pedig azóta is ott dolgozik és vezeti az osztályt.

Egy interjúban azt mondta, annak idején, pályakezdő sebészként nagyon megérintette, amikor az ügyeletben egy-egy kicsi pacienst kellett megoperálni. Vallja, a gyerek több mint csoda: a csodák csodája. A gyerekek azzal hálálják meg a gondoskodást, az orvosi segítségnyújtást és az őszinteséget, hogy jól és gyorsan gyógyulnak. Az orvosnak meg az az igazi ajándék, hogy az egykori kis betegei évtizedek múlva, felnőttként is felismerik és ráköszönnek az utcán.

A gyermeksebésznek egy kicsit pedagógusnak, pszichológusnak is kell lennie. Dr. Kerkuska László emberszeretete, kedvessége legendás: érte éppen ezért nem csak a gyerekek rajonganak, hiszen a puszta jelenlétével képes megnyugtatni a műtéti beavatkozásoktól a gyerekeknél sokan jobban rettegő - ezért rosszabb betegnek számító -, felnőtteket is. Kerkuska főorvos sok rangos elismerésben részesült élete során, egyebek között Batthyány-Strattmann László életműdíjjal tüntették ki. Ám amire különösen büszke, az az, hogy szülőfaluja, Pázmánd díszpolgári címet adományozott neki: 14 éves korában ugyan elkerült a településről, de a szoros kötődés, a kapcsolat az ott élő emberekkel megmaradt, a mai napig, hívják, keresik, számon tartják. (Kerkuska doktort Pázmánd mellett a Velencei-tó környéki településeken élők is ismerik és szeretik – hiszen Velencén is vállal ambuláns szakrendelést, évek óta.)

A vele készült beszélgetésekben a főorvos arról is megemlékezett, hogy nagyon meghatotta egy másik civil kitüntetés, az Aphalendra Díj is, amit a családja - két nagymamája és a Don-kanyarban ottmaradt nagybátyja – emlékére ajánlott fel. A család komoly példát adott számára arra, hogyan lehet kitartással, elszántsággal leküzdeni minden nehézséget, és biztatást is ott kapott, hogy orvosként tegyen meg mindent a betegekért. De vallja, a tágabb család, azaz a Szent György-kórházi barátok is igen fontosak számára.  Ezt az is jelzi, hogy ő maga is sokat tett azért, hogy kollégáinak méltó elismerésben, legyen részük: olykor kitüntetések kijárásától sem riadt vissza… A Szent György Kórházban működő Szent György Emlékbizottság tagjaként, vezetőjeként mindig arra törekedett, hogy évről évre emlékezetes legyen a Szent György-napi ünnepség. Szeretettel ápolja nagy elődei emlékét is, mesterének Kabai László sebészt - egykori főnökét – tekinti, aki híres volt igényességéről, lelkiismeretességéről.

Kerkuska főorvos Székesfehérvár közéletében is kiemelkedő szerepet játszik. Hosszú időn keresztül tagja volt Székesfehérvár Önkormányzata Egészségügyi Bizottságának is.

Az Aranyember-díjjal az egyesület szeretné elismerni mindazt, amit dr. Kerkuska László tett Székesfehérvárért és Fejér megyéért, az itt élő emberek gyógyításáért, az egészségügyi ellátás fejlesztésért.

 

A Smart Grant Alapítvány tíz esztendeje közhasznú szervezetként működik Székesfehérváron, a Palotavárosban. Küldetése, hogy segítsen a szociálisan hátrányos helyzetben élőknek, vagy azoknak, akik egy-egy váratlan élethelyzet miatt gondba kerültek: családok és egyedülállók egyaránt számíthatnak az alapítványra.

A cél érdekében egyfelől támogatást nyújtanak a kimagasló tehetségű fiataloknak, de segítik azokat is, akik az életkoruk vagy éppen életkörülményeik miatt a munkaerőpiacon nehezen tudnak érvényesülni. Az alapítvány arra is törekszik, hogy más támogató szervezetekkel közös programokat dolgozzon ki -- erősítve társadalmi szerepvállalását --, illetve csatlakozzon nemzetközi projektekhez.

Az alapítvány – amelynek ügyvezetője Elekes Péterné, Zsuzsa -- önkéntesek bevonásával működik: a szervezeti, működési költségeket pályázati támogatásból biztosítják. Az alapítványnak 2009 óta szerződése van a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, onnan is kapnak segítséget, de benne vannak az egyik nagyáruház élelmiszermentő programjában. Ennek révén rendszeresen osztanak élelmiszer-segélyt a rászoruló székesfehérváriaknak. Részt vesznek nagy kampányokban is: a hagyományos, több napos ünnepek előtt is gondoskodnak arról, hogy a rászoruló családokban is méltó módon tudjanak ünnepelni. Az alapítvány az élelmiszer osztásán kívül, élelmiszer gyűjtést is végez, amelyben szintén partner a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.

Az alapítvány ajánlások alapján felépített rendszerben dolgozik, ennek révén támogatja a rászorulókat. Azért van szükség az ajánlásokra és a regisztrációra, hogy valóban oda jussanak el a csomagok, ahol arra a legnagyobb szükség van. Az alapítvány arra törekszik, hogy úgynevezett „okos” adománnyal segítsen: ez azt jelenti, hogy az önkéntesek az alapítványnál olyan adományokat gyűjtenek, amelyekre a családoknak a hétköznapokban komoly szükségük lehet. Éppen ezért a rendszeres adományosztásokon nem „csupán” tartós élelmiszerrel segítenek, hanem másféle tárgyakkal is. Az alapítvány munkatársai, önkéntesei arra biztatják az embereket, hogy ha módjukban áll, adományozzanak, és segítsenek a rászorulókon: ha olyan bútoraik, háztartási gépeik vannak, amelyek az otthonukban feleslegessé váltak, de sajnálják kidobni, ajánlják fel az alapítványnak, és szerezzenek a holmikkal örömet azoknak, akik ezeket a tárgyakat még használni tudják. Az alapítvány ezért az említetteken kívül gyűjti a kinőtt vagy megunt – de még jó állapotú, hordható – ruhákat is a rászoruló családok számára. A hátrányos helyzetű, támogatásra szoruló családok felkutatásában több szervezettel és hivatallal is együttműködnek – sokat tesznek azért, hogy ezek az emberek ne nélkülözzenek.

Az Aranyember-díjjal az egyesület szeretné elismerni mindazt, amit a Smart Grant Alapítvány tesz azért, hogy megváltoztassa az emberek szemléletét, és felkutassa azokat, akik szívesen adakoznak, annak érdekében, hogy tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, játékokkal, könyvekkel, bútorokkal, háztartási eszközökkel segítsenek a szociális helyzetük miatt nélkülöző székesfehérvári polgártársainknak.

 

 

 

2024 Április

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Emlékezés Tóth Lászlóra

„Tíz évvel ezelőtt hunyt el Tóth László A Szabadművelődési Ház korábbi igazgatója”. c. részt

„Ebből az alkalomból barátai, ismerősei, tanítványai emlékműsort szerveztek  2023. szeptember 16-n Vörösmarty Színházban.

A programról videó felvétel készült, mely megtekinthető itt, valamint a facebookon Ambrus Tibor, Lánczky László, Róka Gyula fotói itt

Európa Klub Székesfehérvár

Az Európa Klub következő időpontja:

2023. október 10. (kedd) 16:00

Vendégünk:

Hudoba György 

Téma:

48 nap alatt a Föld körül 

Facebook oldalán.

Támogatóink

A honlap működését

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

támogatja.

Partnereink

 

 

   
   

 

Galéria

Fel